Frontisses

Descripció del producte

Disposem d’una àmplia gamma de frontisses, una d’industrial (gruixos de 7-10 mm ) i una altra de fina (gruixos 4-5 mm).
Aquestes frontisses s’utilitzen en diversos sectors: protecció de maquinària, unió de perfils metàl·lics, fusteria, mobiliari, etc.
Han estat dissenyades per aportar resistència i funcionalitat als mecanismes d’obertura i tancament, però sense perdre de vista
l’aspecte estètic.
L’angle màxim de gir d’aquestes frontisses és de 270º, la qual cosa permet ajustar al màxim les portes o finestres sense forçar-ne en
excés el tancament. També disposem de models amb angles de gir més reduïts.

Cada gamma de frontisses s’engloba principalment en 2 tipus; les d’1 parell de forats de fixació i les de 2 parells de forats de
fixació.
En la gamma industrial disposem d’unes frontisses pensades especialment per facilitar la connexió entre perfils d’alumini. Aquestes
frontisses porten un ressalt que permet una col·locació ràpida i un guiatge que en facilita el muntatge.

Material

  • Frontisses: Poliamida reforçada.
  • Passador: Acer inoxidable.

W: resistència màxima de treball. Assajos realitzats en laboratori extern homologat.
* Feu les comandes amb la REF. del producte.
* Unitats en [mm].

GAMMA FINA

FRONTISSES 1 PARELL DE FORATS

REF.DESCRIP.LHDW (kg)AeRMTornillo
A000-180-02B25X35 AVE M435252470270º42,54DIN 7991
A000-181-02B25X35 ALL M435252470270º42,54DIN 7984
A000-182-02B25X47 AVE M447253070270º42,54DIN 7991
A000-183-02B25X47 ALL M447253070270º42,54DIN 7984

FRONTISSES COMBINADES 1 PARELL DE FORATS

REF.DESCRIP.LHDd1d2W (kg)AeRMTornillo
A000-189-02B25X41 AVE M4412527121570270º42,54DIN 7991
A000-190-02B25X41 ALL M4412527121570270º42,54DIN 7984

FRONTISSES 2 PARELLS DE FORATS

REF.DESCRIP.LHDXW (kg)AeRMTORNILLO
A000-184-02B40X38 ALL M43840242080250º42,54DIN 7984
A000-185-02B40X40 AVE M44040242085270º42,54DIN 7991
A000-186-02B40X40 ALL M44040242085270º42,54DIN 7984
A000-187-02B40X50 AVE M45040302050270º42,54DIN 7991
A000-188-02B40X50 ALL M45040302050270º42,54DIN 7984

FRONTISSES COMBINADES 2 PARELLS DE FORATS

REF.DESCRIP.LHDd1d2XW (kg)AeRMTORNILLO
A000-191-02B40X45 AVE M445402712152050270º42,54DIN 7991
A000-192-02B40X45 ALL M445402712152050270º42,54DIN 7991
A000-194-02B40X43 ALL M443402712152050270º42,54DIN 7991

GAMMA INDUSTRIAL

FRONTISSES 1 PARELL DE FORATS

REF.DESCRIP.LHDW (kg)AeRMTORNILLO
A000-124-02B40X50 AVE M650403070270º776DIN 7991
A000-128-02B40X50 ALL M650403070270º776DIN 7984
A000-132-02B40X80 AVE M680404595270º776DIN 7991
A000-132-0201B40X80 AVE M880404595270º778DIN 7991
A000-136-02B40X80 ALL M680404595270º776DIN 7984
A000-136-0201B40X80 ALL M880404595270º778DIN 7984

FRONTISSES 1 PARELL DE FORATS AMB REVIRÓ

REF.DESCRIP.LHDa1a2b1b2W (kg)AeRMTORNILLO
A000-125-02B40X50 R8/8 AVE M6504030881,51,570270º776DIN 7991
A000-126-02B40X50 R8/10 AVE M65040308101,5370270º776DIN 7991
A000-127-02B40X50 R10/10 AVE M650403010103370270º776DIN 7991
A000-129-02B40X50 R8/8 ALL M6504030881,51,570270º776DIN 7984
A000-130-02B40X50 R8/10 ALL M65040308101,5370270º776DIN 7984
A000-131-02B40X50 R10/10 ALL M650403010103370270º776DIN 7984
A000-133-02B40X80 R8/8 AVE M6804045881,51,595270º776DIN 7991
A000-133-0201B40X80 R8/8 AVE M8804045881,51,595270º778DIN 7991
A000-134-02B40X80 R8/10 AVE M68040458101,5395270º776DIN 7991
A000-134-0201B40X80 R8/10 AVE M88040458101,5395270º778DIN 7991
A000-135-02B40X80 R10/10 AVE M680404510103395270º776DIN 7991
A000-135-0201B40X80 R10/10 AVE M880404510103395270º778DIN 7991
A000-137-02B40X80 R8/8 ALL M6804045881,51,595270º776DIN 7984
A000-137-0201B40X80 R8/8 ALL M8804045881,51,595270º778DIN 7984
A000-138-02B40X80 R8/10 ALL M68040458101,5395270º776DIN 7984
A000-138-0201B40X80 R8/10 ALL M88040458101,5395270º778DIN 7984
A000-139-02B40X80 R10/10 ALL M680404510103395270º776DIN 7984
A000-139-0201B40X80 R10/10 ALL M880404510103395270º778DIN 7984

FRONTISSES 1 PARELL DE FORATS COMBINADES

REF.DESCRIP.LHDd1d2W (kg)AeRMTORNILLO
A000-151-02B40X65 AVE M6654037,51522,570270º776DIN 7991
A000-155-02B40X65 ALL M6654037,51522,570270º776DIN 7984

FRONTISSES 1 PARELL DE FORATS COMBINADES I AMB DIFERENTS REVIRONS

REF.DESCRIP.LHDa1a2b1b2W (kg)AeRMTORNILLO
A000-152-02B40X65 R8/8 AVE M6654037,5881,51,570270º776DIN 7991
A000-153-02B40X65 R8/10 AVE M6654037,58101,5370270º776DIN 7991
A000-154-02B40X65 R10/10 AVE M6654037,510103370270º776DIN 7991
A000-156-02B40X65 R8/8 ALL M6654037,5881,51,570270º776DIN 7984
A000-157-02B40X65 R8/10 ALL M6654037,58101,5370270º776DIN 7984
A000-158-02B40X65 R10/10 ALL M6654037,510103370270º776DIN 7984

FRONTISSES 2 PARELLS DE FORATS

REF.DESCRIP.LHDXW (kg)AeRMTORNILLO
A000-140-02B48X57 AVE M65748352880270º776DIN 7991
A000-140-0102B48X57 AVE M85748352880270º778DIN 7991
A000-141-02B48X57 ALL M65748352880270º776DIN 7984
A000-141-0102B48X57 ALL M85748352880270º778DIN 7984
A000-142-02B48X67 AVE M66748402880270º776DIN 7991
A000-142-0201B48X67 AVE M86748402880270º778DIN 7991
A000-143-02B48X67 ALL M66748402880270º776DIN 7984
A000-143-0201B48X67 ALL M86748402880270º778DIN 7984
A000-144-02B49X68 AVE M668494530200270º1076DIN 7991
A000-144-0201B49X68 AVE M868494530200270º1078DIN 7991
A000-146-02B49X68 ALLEN 912 M668494530200270º1076DIN 912
A000-146-0201B49X68 ALLEN 912 M868494530200270º1078DIN 912
A000-147-02B48X77 AVE M67748452880270º776DIN 7991
A000-147-0201B48X77 AVE M87748452880270º778DIN 7991
A000-148-02B48X77 ALL M67748452880270º776DIN 7984
A000-148-0201B48X77 ALL M87748452880270º778DIN 7984
A000-149-02B48X87 AVE M68748502880270º776DIN 7991
A000-149-0201B48X87 AVE M88748502880270º778DIN 7991
A000-150-02B48X87 ALL M68748502880270º776DIN 7984
A000-150-0201B48X87 ALL M88748502880270º778DIN 7984

FRONTISSES 2 PARELLS DE FORATS COMBINADES

REF.DESCRIP.LHDd1d2XW (kg)AeRMTORNILLO
A000-159-02B48X62 AVE M6624837,517,5202880270º776DIN 7991
A000-159-0201B48X62 AVE M8624837,517,5202880270º778DIN 7991
A000-160-02B48X62 ALL M6624837,517,5202880270º776DIN 7984
A000-160-0201B48X62 ALL M8624837,517,5202880270º778DIN 7984
A000-161-02B48X68 AVE M668484017,522,52880270º776DIN 7991
A000-161-0201B48X68 AVE M868484017,522,52880270º778DIN 7991
A000-162-02B48X68 ALL M668484017,522,52880270º776DIN 7984
A000-162-0201B48X68 ALL M868484017,522,52880270º778DIN 7984
A000-163-02B48X72 AVE M6724842,517,5252880270º776DIN 7991
A000-163-0201B48X72 AVE M8724842,517,5252880270º778DIN 7991
A000-164-02B48X72 ALL M6724842,517,5252880270º776DIN 7984
A000-164-0201B48X72 ALL M8724842,517,5252880270º778DIN 7984
A000-165-02B48X73 AVE M6734842,52022,52880270º776DIN 7991
A000-165-0201B48X73 AVE M8734842,52022,52880270º778DIN 7991
A000-166-02B48X73 ALL M6734842,52022,52880270º776DIN 7984
A000-166-0201B48X73 ALL M8734842,52022,52880270º778DIN 7984
A000-167-02B48X78 AVE M678484520252880270º776DIN 7991
A000-167-0201B48X78 AVE M878484520252880270º778DIN 7991
A000-168-02B48X78 ALL M678484520252880270º776DIN 7984
A000-168-0201B48X78 ALL M878484520252880270º778DIN 7984
A000-169-02B48X82 AVE M6824847,522,5252880270º776DIN 7991
A000-169-0201B48X82 AVE M8824847,522,5252880270º778DIN 7991
A000-170-02B48X82 ALL M6824847,522,5252880270º776DIN 7984
A000-170-0201B48X82 ALL M8824847,522,5252880270º778DIN 7984