HISPACK 2018

Plastijet participarà com a expositor en l’edició d’aquesta fira d’àmbit internacional.

HISPACK 2018 és un saló transversal que atrau els grans sectors del packaging, Alimentació / Begudes, Química, Cosmètica / Perfumeria, Drogueria, Pharma, Béns Industrials i Food Tech. Tots ells són motors d’innovació i estan en permanent procés de transformació, en Hispack es proposa liderar la transformació de la indústria, que evoluciona al costat dels canvis que viu la nostra societat, amb una oferta que cobreix tot el cicle de vida del packaging. Que es celebrés conjuntament amb BTA (Barcelona Tecno Alimentaria).

Fira de Barcelona del dia 8 fins el 11 de maig.

Ens podeu trobar al Pavelló 3, Stand B220.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>